Sectorbijeenkomst Douane en Logistiek legt focus op CBAM

Importeurs van CBAM-goederen moeten vanaf 1 oktober 2023 per kwartaal aan de EU rapporteren hoeveel broeikasgassen daarbij buiten de EU zijn uitgestoten. CBAM is dan ook het centrale thema op de ‘Sectorbijeenkomst Douane & Logistiek‘, een organisatie van Flows en NT op 20 juni in Breda.

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een Europese verordening die de EU toelaat een zogenaamde CO2-prijs aan te rekenen aan de EU-grenzen voor de uitstoot van broeikasgassen die is vrijgekomen bij de productie van bepaalde goederen (de ‘CBAM-goederen’) buiten de EU.

Het doel van CBAM is enerzijds een ‘level playing field’ te creëren om te vermijden dat er oneerlijke concurrentie optreedt van bedrijven buiten de EU. Anderzijds wil de EU met CBAM het risico van zogenaamde koolstoflekkage voorkomen. In dat geval beslissen bedrijven om vervuilende activiteiten buiten de EU te verplaatsen en de geproduceerde producten vervolgens binnen te brengen in de EU via invoer.

Sectorbijeenkomst

Om te bekijken wat dit precies inhoudt voor de logistieke sector, organiseren vakmagazines NT en Flows (beiden onder de koepel van ProMedia) op 20 juni in Breda de ‘Sectorbijeenkomst Douane & Logistiek‘.

Tijdens deze eendaagse bijeenkomst komen de volgende topics aan bod: Wat is de impact van CBAM op importeurs en logistiek dienstverleners? Hoe verloopt de invoer en naleving? Voorbereiding derde rapportage: praktisch stappenplan voor het verzamelen van data. Hoe kan een logistiek dienstverlener ondersteuning bieden?

Tot de sprekers behoren onder meer Pieter Baeten, vertegenwoordiger bevoegde autoriteit CBAM bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Helena Caluwé, PWC Belgium, Tesse Douma, manager customs compliance & competence bij DHL Global Forwarding Netherlands, Arnoud Willems, advocaat – partner international Trade bij Baker McKenzie Brussel en Derek te Veldhuis, senior adviseur handhavingsbeleid bij Douane Nederland.

Meer informatie en inschrijven via deze link.

Deadline

Importeurs van CBAM-goederen moeten vanaf 1 oktober 2023 per kwartaal aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel broeikasgassen buiten de EU zijn uitgestoten bij de productie van de door hen geïmporteerde CBAM-goederen. De CBAM-rapportering moet telkens uiterlijk één maand na afloop van het betreffende kwartaal worden ingediend. De deadline voor de eerste rapportage over de periode 1 oktober 2023 tot 31 december 2023 was al eind januari 2024. Al tijdens de overgangsperiode konden er hoge boetes worden opgelegd voor een onjuiste, laattijdige of niet-rapportering.

“Vanaf 1 februari kon er 30 dagen uitstel gevraagd worden voor de indiening van het eerste CBAM-rapport als het niet gelukt was om de eerste aangifte in te dienen”, aldus Helena Caluwé, senior manager bij PWC, eerder in een interview met Flows. “Omdat de ‘default values’ of standaardwaarden maar beperkt in de tijd gebruikt kunnen worden, is het nog altijd aangewezen om zo snel mogelijk met leveranciers in contact te treden om de nodige emissiedata te verzamelen.”

“Voor bedrijven die een fout hebben gemaakt in de aangifte, kunnen de CBAM-rapporten binnen de twee maanden na indiening worden gecorrigeerd. Bij wijze van uitzondering mogen de rapporten voor Q4 2023 (deadline 31 januari 2024) en Q1 2024 (deadline 30 april 2024) nog tot 31 juli 2024 worden gecorrigeerd”, zegt Caluwé.

Standaardwaarden

CBAM geldt voor importeurs van CBAM-goederen: ijzer en staal, aluminium, cement, meststoffen, elektriciteit en waterstof. Recent zijn de ‘default values’ gepubliceerd die een richting geven voor de emissiewaarden van het productieproces van de CBAM-goederen. Daar wordt over twee jaar de kostprijs van de CBAM-certificaten op berekend. De ‘default values’ worden nu door veel bedrijven gebruikt voor de eerste CBAM-rapportage. Want in de transitiefase – van 1 oktober 2023 tot 31 december 2025 – geldt al een rapporteringsverplichting.

De overgangsperiode is belangrijk om een zorgvuldige, voorspelbare en evenredige overgang voor EU- en niet-EU-bedrijven en overheidsinstanties mogelijk te maken. Tijdens die periode zullen importeurs van CBAM-goederen alleen de broeikasgasemissies die zijn opgenomen in hun ingevoerde goederen moeten rapporteren, zonder financiële betalingen voor aanpassingen.

Tot eind 2024 kunnen bedrijven op drie manieren rapporteren: volledige rapportage volgens de nieuwe methode (EU-methode), rapportage op basis van een gelijkwaardige methode of rapportage op basis van standaard referentiewaarden (tot juli 2024). Vanaf 1 januari 2025 zal alleen de EU-methode aanvaard worden.

Wat de standaardwaarden voor de CMAB-goederen zijn, vindt u via deze link.


Dit artikel verscheen op 11 juni 2024 op Flows.be.

morenews

‘CBAM-heffing betalen zonder te vergroenen, houd je niet lang vol’

Bedrijven die goederen importeren die vallen onder het CBAM-regime, moeten daarover vanaf 2026 emissierechten betalen. Ze kunnen ervoor kiezen om voor een bepaalde periode de heffing te betalen en de bijbehorende kosten door te belasten aan hun klant. Al komt daar wel een einde aan, waarschuwt Elise Gerritsen, managing partner bij adviesbureau Buck Consultants International…. Lees verder ›

Enquête: hoe zijn uw ervaringen met de CBAM-rapportages?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) trad in werking op 1 oktober 2023. CBAM, oftewel koolstofcorrectie bij de invoer van goederen naar de EU, heeft grote gevolgen voor de administratieve afhandeling van importgoederen. NT en Flows onderzoeken hoe het ervoor staat met de invoering. Werkt u voor een importeur of expediteur en bent u betrokken… Lees verder ›

Sectorbijeenkomst douane & logistiek: maak uw organisatie CBAM-proof

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), oftewel koolstofcorrectie bij de invoer van goederen naar de EU, heeft grote gevolgen voor de administratieve afhandeling van importgoederen. Om de logistieke sector hierover bij te praten, organiseren NT en Flows op 20 juni in Breda de ‘Sectorbijeenkomst Douane & Logistiek‘ met als thema: CBAM.